Témata: Slova

Diskuse


Slova

Bible a související témata


Nejen naše činy, ale i slova a myšlenky mají být Bohu příjemné.
Pisatel žalmů v Bibli prosí, Žalm 19,15: „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!“

Slova jsou natolik působivá, že někdy je mlčení tím nejlepším, co můžeme v danou chvíli učinit.
V Bibli, Přísloví 13,3, čteme varování: „Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.“

Naše slova vypovídají o tom, co je v našem nitru.
Je to vyjádřeno v Bibli, Matouš 12,34 (SNC): „Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, ústa přetékají.“

Naše slova jsou důležitá, protože svým jednáním představujeme Krista.
Bible nás v listu Koloským 4,6 učí: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“

O čem by měla svědčit slova, která říkáme?
Apoštol Pavel v listu do Efezu 5,4 píše (SNC): „Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha!“

Naše slova mohou pomoci druhým na jejich životní cestě.
Bible to připomíná v Přísloví 25,11: „Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.“ Také prorok v Bibli vyznává, Izajáš 50,4: „Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.“

Jedno z deseti přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno.
Je zapsáno v Bibli, Exodus 20,7: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3459 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál