Témata: Večeře Páně

Diskuse


Večeře Páně

Bible a související témata


Co je smyslem večeře Páně?
Vysvětlení najdeme v Bibli, Matouš 26,26–28: „Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: ‚Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.‘ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: ‚Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.‘“

Večeře Páně nám připomíná, že Kristus za nás zemřel.
Je to vyjádřeno v Bibli, 1. Korintským 11,26: „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3193 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál