Témata: Věrnost

Diskuse


Věrnost

Bible a související témata


Spolehlivost je součástí Božího charakteru.
Je to doloženo v Bibli, Žalm 33,4: “Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.” Židům 13,5: “…Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘”

Křesťané se mohou za každých podmínek spolehnout na život v pravdě.
V Bibli, Efezským 4,15.16, je napsáno: “Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.”

Věrným je zaslíbeno spasení.
Ježíš o něm hovoří v Matoušově evangeliu 10,22: “Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.”

Bůh očekává, že jeho služebníci budou věrní a spolehliví.
V Matoušově evangeliu 24,45–47 Ježíš řekl: “Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.”

Bůh nám pomůže, abychom vždy dostáli věrnosti, a to i za cenu smrti.
Bible nám ve Zjevení 2,10 dodává odvahu: “Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1339 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál