Záblesky Boha: 1. Trojjediný Bůh

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Dt 6,4; Fp 2,6; Mt 28,19; Gn 1,26.27; J 14–16

Základní verš
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. (Ju 1,20.21; B21)

Hlavní myšlenka
V Bibli se nacházejí zmínky a náznaky o božství a jednotě božské Trojice.

Slovo Trojice se v Bibli sice nevyskytuje, ale učení o Trojici v Písmu již nacházíme. Učení o tom, že Bůh je jeden a tvoří ho tři „osoby“, je velmi důležité, protože se týká toho, kým Bůh je, jaký je, jak pracuje a jaký má vztah ke svému stvoření. Božství Krista je nezbytnou součástí plánu spasení.
V Bibli jsou tři oddělené, ale vzájemně propojené zdroje důkazů o Trojici (neboli o trojjedinosti Boha). Jsou jimi (1) důkazy o jednotě Boha (že Bůh je jeden); (2) důkazy o tom, že existují tři osoby, které jsou Bohem; (3) jemné náznaky o Boží jednotě ve třech osobách.
Rozlišování mezi Bohem, Ježíšem a Duchem svatým, jak se nachází v Bibli, staví na vyjádřeních samotného Boha, ačkoli v našem hříšném stavu je to pro nás těžko pochopitelné. „Věčné božské osoby (doslova věční božští hodnostáři) – Bůh, Kristus a Duch svatý“, jak je nazývá Ellen G. Whiteová (Evangelism, str. 616) – jsou si rovny, ale nejsou identické nebo zaměnitelné.
Někteří z prvních adventistů zápasili s učením o Trojici, podobně jako tomu bylo v dějinách křesťanství. V současnosti však má naše církev k tomuto bodu věrouky jednoznačný postoj. Věroučný bod číslo dvě říká, že „Bůh je jeden: Otec, Syn a Duch svatý; věčná jednota tří Osob“.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3708 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál