Záblesky Boha: Úvod

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Obsah 1. čtvrtletí 2012:
1. Trojjediný Bůh
2. Bůh Stvořitel
3. Bůh Vykupitel
4. Bůh milosti a soudu
5. Boží svatost
6. Bůh Zákonodárce
7. Bůh soboty
8. Péče o stvoření
9. Bůh – vládce dějin
10. Naslouchající Bůh
11. Bůh jako umělec
12. Romantický Bůh
13. Bůh naděje

Záblesky Boha
Každý, kdo vidí fotografie z Hubbleova vesmírného teleskopu, žasne nad nesmírnou krásou vesmíru. Jistý spisovatel, okouzlen nádherou galaxie Sombrero, řekl: „Kde bychom měli začít, abychom prozkoumali galaxii Sombrero a pochopili její smysl a řád? A to je tato galaxie pouze jednou z miliard ostatních. Žijeme na Zemi, malí a izolovaní, nepatrné částečky stvoření. Máme výjimečný výhled na vesmír, který je však zcela mimo náš dosah!“
Mnohem úžasnější než vesmír je jeho Stvořitel. Vždyť jej mohl vytvořit jen někdo, kdo jej neskonale přesahuje! Jako adventisté sedmého dne věříme, že Bůh, jemuž sloužíme a jehož uctíváme, je tím „někým“, kdo stvořil vesmír – od galaxie Sombrero až po kvarky, základní částice, z nichž je utvořena veškerá její hmota.
Toto čtvrtletí se budeme věnovat „teologii“ – čili učit se o Bohu. Je to ten nejdůležitější úkol v životě člověka, aby poznal Boha a mohl jej uctívat a odevzdat se mu. Náš Stvořitel si přeje, abychom ho milovali „z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí“ (L 10,27). Proto se nám dává různými způsoby poznat.
Bůh má v Bibli mnoho jmen. V každém z nich se nám nabízí hlubší a dokonalejší pohled na Boha nebes a země. Nelze jej vměstnat do představy laskavého Mikuláše, který z nebe sesílá pomoc každému, kdo o ni požádá. (Jeden profesionální hráč pokeru nedávno vyhrál několik milionů dolarů a pak za to veřejně poděkoval Ježíši!)
Toto čtvrtletí se budeme zaměřovat na Boha, na různé rysy jeho povahy, jak nám byly zjeveny, a také na to, co tyto Boží vlastnosti pro nás znamenají. Začneme se základy, s učením o Trojici (že Bůh je jen jeden, a přitom zahrnuje tři osoby). Pak se podíváme na Boha Stvořitele. Víra ve stvoření je základem všeho, čemu věříme. Dále se zaměříme na Boží práci vykoupení. V padlém světě nestačí být stvořen. Musíme být i vykoupeni. Budeme si také moci uvědomit, že Bůh je Bohem milosti i Bohem soudu. Budeme uvažovat o Boží svatosti, jeho zákonu a sobotě. Všechny tyto charakteristiky nám pomáhají lépe porozumět tomu, jaký je Bůh.
Budeme přemýšlet i nad jinými rysy Boha, na které se běžně nesoustředíme. Uvidíme, že Bůh je Bohem krásy, dějin a dokonce romantiky. Prozkoumáme modlitbu a ekologii (chceme přemýšlet i o praktických dopadech toho, co znamená sloužit našemu Bohu) a zamyslíme se nad Božím zaslíbením o druhém příchodu, který ukončí hroznou zkušenost lidstva s hříchem.
Bůh člověka nekonečně přesahuje. (Vždyť stvořil nejen galaxii Sombrero, ale celý vesmír!) Měli bychom být vděční za každý kousek světla, které sešle naším směrem. Toto čtvrtletí se necháme osvětlovat tímto paprskem poznání. Bude pak na každém z nás, jak se tímto světlem nechá dál vést.

Jo Ann Davidsonová je profesorkou systematické teologie na Teologickém semináři církve adventistů
na Andrews University v Berrien Springs, Michigan, USA.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9532 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál