Záblesky Boha: 7. Bůh soboty

Průvodce studiem Bible Církve adventistů sedmého dne - 2/2012

Texty na tento týden
Gn 2,1–3; Ex 20,8–11; Dt 5,12–15; Mt 12,1–13; J 9,1–41

Základní verš
A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Mk 2,27.28)

Hlavní myšlenka
Sobota, sedmý den, ukazuje na Ježíše, našeho Stvořitele a Vykupitele.

„1) Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2) To bylo na počátku u Boha. 3) Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4) V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5) A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. 6) Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. 7) Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. 8) On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. 9) Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: 10) Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. 11) Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 12) Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. 13) Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“ (J 1,1–13; B21)
Tyto známé verše mluví o Ježíši, který stvořil „všechno…, co je“. O Ježíši, který přináší spasení těm, kdo „věří v jeho jméno“. Ježíš jako Stvořitel a Vykupitel. Bible nám ukazuje, že oba tyto důležité aspekty toho, co pro nás Ježíš udělal, se nacházejí v přikázání o sobotě.

Více informací

Kompletní lekci na tento týden naleznete níže v příslušné části Ke stažení :-)

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2661 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál