Jakub, bratr Páně

List Jakubův

Texty na tento týden
Jk 1,1–4; 4,12; 1K 15,5–7; Sk 11,29–21; 15,13–20; Mt 7,1

Základní text
"Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.“ (J 15,14)

Dnes jsme vzdáleni od doby prvokřesťanské církve – jak poznáním, tak po kulturní stránce. Proto si těžko umíme představit, co obnášela příslušnost k právě vznikajícímu křesťanskému hnutí, kdy se věřící shromažďovali po rodinách, a nejvěrnější z nich byli Židé, které pronásledovali jejich vlastní soukmenovci. Jakubův list nám poskytuje jeden z prvních pohledů do židovsko-křesťanského společenství – ještě předtím, než od druhého století našeho letopočtu převážili v církvi členové nežidovského původu.

Jakubův list nevznikl na základě nějaké krize nebo palčivé potřeby, je spíše adresován široké křesťanské komunitě „v diaspoře“ (Jk 1,1).

Ještě než se ponoříme do studia tohoto listu, pokusíme se v tomto týdnu zjistit něco o autorovi. Kdo to byl Jakub? V jakém prostředí žil? Jaký byl jeho vztah k Ježíši? A jaké měl v církvi postavení?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Autor Sobotní školy

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Page generated in 1.4597 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál