Jakubovo obrácení

List Jakubův

Základní text
Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou... Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. (1K 15,5–7)

Osobní studium
Ježíš se po vzkříšení mnohokrát zjevil – jmenovitě Petrovi, „Dvanácti“ (mimo Jidáše Iškariotského), dále současně více než pěti stům lidem. Jakub zřejmě mezi nimi nebyl, protože jemu se Ježíš ukázal zvlášť – a toto zjevení muselo být významné, protože je také zvlášť zaznamenáno. Ať už se stalo během tohoto setkání cokoliv, Bible o tom mlčí. Na Jakuba však muselo udělat hluboký dojem, protože od té doby se stal věrným Ježíšovým následovníkem a také vlivným vedoucím církve.

Co ještě z textů ve Sk 12,16.17; 15,13.14.19; 21,17–19; Ga 1,18.19; 2,9 víme o Jakubovi?

Jakub se stal vedoucí osobností v jeruzalémské církvi. Poté, co Petra vysvobodil anděl z vězení (roku 44 po Kr.), tak si přál, aby se o tom Jakub dozvěděl (Sk 12,17). O pět let později Jakub předsedal Jeruzalémskému sněmu a přednesl i jeho závěrečné rozhodnutí. V seznamu „sloupů církve“ (Ga 2,9) jej Pavel staví před Petra a Jana. Několik let poté (roku 58 po Kr.), když Pavel vykonával v různých sborech sbírku pro chudé v Jeruzalémě, kladli delegáti jednotlivých sborů své dobrovolné dary k Jakubovým nohám.

Jakub požíval po mnoho desetiletí po smrti učedníků hluboké úcty. Byla o něm vyprávěna řada legend, které mu vynesly přídomek „Jakub Spravedlivý“. Přestože tedy zpočátku o Ježíši pochyboval, stal se nakonec duchovním velikánem prvotní církve.

Aplikace
Jakub ve svém duchovním životě prošel výraznou změnou, když se mu po vzkříšení zjevil Kristus. Připomeň si událost svého obrácení, kdy tě oslovil Ježíš. Jak často na tuto událost ve svém duchovním životě vzpomínáš? Jak se projevuje ve tvém chození s Kristem?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Autor Sobotní školy

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Page generated in 1.3415 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál