Dva druhy moudrosti

List Jakubův

Základní text
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. (Jk 3,13; ČSP)

Osobní studium
Jak Jakub popisuje světskou moudrost? Jaké běžné způsoby této „moudrosti“ se projevují ve světě nebo dokonce i v církvi?
Moudrost, kterou máme od přirozenosti, je „světská“ až „ďábelská“, postrádající Ducha svatého. Na tom by nemělo být nic překvapujícího. Před mnoha staletími mluvil Šalomoun o „cestě, která se zdá být přímá“, ale nakonec člověka „přivede k smrti“ (Př 14,12; 16,25). Taková moudrost je ve své podstatě ničivá. Pokud v sobě živíme a pěstujeme žárlivé a sobecké ambice, přirozeným výsledkem budou zmatek a rozkoly, podobně jako v Korintu (2K 12,20 – zde se objevují podobná slova).
Jak texty zaznamenané v Jk 3,17.18; J 3,3–7 a Ko 3,1.2 charakterizují „nebeskou“ moudrost?
I když se Jakub nikde přímo nezmiňuje o Duchu svatém, myšlenka znovuzrození je v jeho listu přítomna. Ve verši 18 je zmíněna metafora setby a sklizně ovoce – zřejmě zde autor naráží na Ježíšova podobenství, která poukazují na „setbu“ do lidských srdcí během slyšení evangelia (Mt 13,3–9.18–23). Nebeská moudrost je „plná milosrdenství“ (Jk 3,17; B21) a přináší „dobré ovoce“. I přes Jakubův důraz na poslušnost a dobré skutky jako ovoce víry, vítězí milosrdenství i nad soudem (Jk 2,13). Jinými slovy řečeno, pravá moudrost se neprojevuje jen trpělivostí a pokorou, ale také pokojem, láskou, soucitem, odpuštěním, ochotou přehlížet chyby druhých, vyhýbáním se kritice a souzení druhých.

Aplikace
Je jednoduché nechat se ovládnout světem. Přemýšlej, zda tvůj život ovlivňuje více světská, nebo nebeská moudrost?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne

Autor Sobotní školy

Clinton Wahlen je zástupcem ředitele Biblického badatelského institutu Generální konference. Zaměřuje se na Nový zákon a jeho vztah k starověkému judaizmu. Ač pochází z USA, žil a pracoval v Rusku, na Novém Zélandu, v Anglii a na Filipínách. S manželkou Ginou, která pracuje v organizaci Adventist Mission, mají dvě děti.

Page generated in 1.3424 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál