Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Ať si nikdo nemyslí, že pro vítězství člověk nemůže udělat nic anebo jen velmi málo. Bůh nečiní nic bez spolupráce s člověkem. Neříkejte, že když jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, tak vám Ježíš pomůže. Kristus řekl: ‚Beze mne nemůžete činit nic ‘ (J 15,5). Člověk má od začátku do konce spolupracovat s Bohem. Pokud by Duch svatý nepůsobil na srdce člověka, ihned bychom klopýtli a spadli… Spolupráce s Kristem však zajišťuje vítězství… Nikdy si nemyslete, že člověk může udělat jen málo nebo nic. Raději se učme spolupracovat s Bohem, abychom mohli zvítězit.“ (1SM 381)
„Pravá poslušnost vychází ze srdce. Kristus to dokazoval celým svým životem. Pokud mu dovolíme, aby vstoupil do našeho myšlení a našich záměrů, potom naše srdce i mysl natolik splynou s jeho vůlí, že poslušnost pro nás bude naprostou samozřejmostí. On očistí naši mysl a posvětí ji a my mu budeme s největší radostí sloužit. Pokud využijeme přednosti, kterou máme, a poznáme Boha tak, jak se nám dává poznat, bude náš život životem neustálé poslušnosti. Budeme-li si vážit Kristovy povahy a udržovat společenství s Kristem, hřích se nám zoškliví.“ (TV 427; DA 668)

Otázky k rozhovoru
1. V křesťanském životě začínáme růst, když se vírou dožadujeme splnění Božích zaslíbení. Věříme, že Bůh učiní to, co zaslíbil. Jaká zaslíbení jsme obdrželi v textech 1J 1,7–9; Fp 4,13; Jk 1,5–8 a Ř 8,31–39? Jak se jim můžeme naučit věřit? Jaké rozhodnutí můžeme udělat, aby se tato zaslíbení stala v našem životě realitou?
2. Zamyslete se znovu nad textem ve Fp 2,12: „S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“ Uvažujte o tom, co to znamená – hlavně s ohledem na princip, že jsme spaseni pouze vírou. Před čím se máme chvět a mít bázeň?
3. Kdy jste naposledy dali Bohu slib (a mysleli jste to opravdu upřímně), ale potom jste selhali – podobně jako Petr? Je dobré dávat Bohu sliby? Co jste se naučili z vašeho selhání? Jaké biblické principy nám mohou pomoci dosáhnout zaslíbeného vítězství?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2794 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál