Podněty k zamyšlení


Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Podněty k zamyšlení
„Ať si nikdo nemyslí, že pro vítězství člověk nemůže udělat nic anebo jen velmi málo. Bůh nečiní nic bez spolupráce s člověkem. Neříkejte, že když jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, tak vám Ježíš pomůže. Kristus řekl: ‚Beze mne nemůžete činit nic ‘ (J 15,5). Člověk má od začátku do konce spolupracovat s Bohem. Pokud by Duch svatý nepůsobil na srdce člověka, ihned bychom klopýtli a spadli… Spolupráce s Kristem však zajišťuje vítězství… Nikdy si nemyslete, že člověk může udělat jen málo nebo nic. Raději se učme spolupracovat s Bohem, abychom mohli zvítězit.“ (1SM 381)
„Pravá poslušnost vychází ze srdce. Kristus to dokazoval celým svým životem. Pokud mu dovolíme, aby vstoupil do našeho myšlení a našich záměrů, potom naše srdce i mysl natolik splynou s jeho vůlí, že poslušnost pro nás bude naprostou samozřejmostí. On očistí naši mysl a posvětí ji a my mu budeme s největší radostí sloužit. Pokud využijeme přednosti, kterou máme, a poznáme Boha tak, jak se nám dává poznat, bude náš život životem neustálé poslušnosti. Budeme-li si vážit Kristovy povahy a udržovat společenství s Kristem, hřích se nám zoškliví.“ (TV 427; DA 668)

Otázky k rozhovoru
1. V křesťanském životě začínáme růst, když se vírou dožadujeme splnění Božích zaslíbení. Věříme, že Bůh učiní to, co zaslíbil. Jaká zaslíbení jsme obdrželi v textech 1J 1,7–9; Fp 4,13; Jk 1,5–8 a Ř 8,31–39? Jak se jim můžeme naučit věřit? Jaké rozhodnutí můžeme udělat, aby se tato zaslíbení stala v našem životě realitou?
2. Zamyslete se znovu nad textem ve Fp 2,12: „S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“ Uvažujte o tom, co to znamená – hlavně s ohledem na princip, že jsme spaseni pouze vírou. Před čím se máme chvět a mít bázeň?
3. Kdy jste naposledy dali Bohu slib (a mysleli jste to opravdu upřímně), ale potom jste selhali – podobně jako Petr? Je dobré dávat Bohu sliby? Co jste se naučili z vašeho selhání? Jaké biblické principy nám mohou pomoci dosáhnout zaslíbeného vítězství?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0535 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál