Témata: Pokrytectví

Diskuse


Pokrytectví

Bible a související témata


Naše pokrytectví nemůže Boha oklamat.
Bible o tom mluví v evangeliu podle Lukáše 16,15: “Řekl jim: ‚Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.‘”

Pokrytectví má pochybné pohnutky.
V Matoušově evangeliu 6,2 stojí: “Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.”

Pokrytectví znamená znát pravdu, ale nejednat podle ní – uznávat Krista za Pána, ale nenásledovat Jej.
Bible se k němu vyjadřuje v evangeliu podle Matouše 23,13: “Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1252 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál