Témata: Spravedlnost

Diskuse


Spravedlnost

Bible a související témata


Život není vždy spravedlivý.
Bible jej vystihuje v knize Kazatel 9,11 (SNC): “A dále jsem na světě poznal, že rychlý nemusí zvítězit v běhu, hrdina nemusí vyhrát boj, stejně jako moudrý může žít o hladu, rozumný nemusí být bohatý a vzdělaný nemusí být v oblibě. Záleží na tom, zda se člověku naskytne v pravou chvíli vhodná příležitost.”

Bůh očekává, že budeme v obchodním jednání čestní.
Přísloví 16,11 praví: “Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem.”

Spravedlnost je součástí Božího charakteru.
Je obrazně vyjádřen v Bibli, Izajáš 11,5: “Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.”

Spravedlnost je podmínkou pro život v Božím království.
V knize Izajáš 33,15.16 totiž čteme: “Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále.”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2177 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál