Spravedlnost

Bible a související témata

Život není vždy spravedlivý.
Bible jej vystihuje v knize Kazatel 9,11 (SNC): “A dále jsem na světě poznal, že rychlý nemusí zvítězit v běhu, hrdina nemusí vyhrát boj, stejně jako moudrý může žít o hladu, rozumný nemusí být bohatý a vzdělaný nemusí být v oblibě. Záleží na tom, zda se člověku naskytne v pravou chvíli vhodná příležitost.”

Bůh očekává, že budeme v obchodním jednání čestní.
Přísloví 16,11 praví: “Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem.”

Spravedlnost je součástí Božího charakteru.
Je obrazně vyjádřen v Bibli, Izajáš 11,5: “Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.”

Spravedlnost je podmínkou pro život v Božím království.
V knize Izajáš 33,15.16 totiž čteme: “Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4221 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál