Bible a zajímavá témata - O

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Obavy

Obavy nic nezmůžou.
více »

Oběť

Bůh si žádá odevzdané srdce, ne oběti zvířat.
více »

Obchod

Kdo nám dává materiální požehnání?
více »

Oblečení

Jaké místo zaujímá krása v lidském životě?
více »

Oblíbenost

Oblíbenost není klíčem ke štěstí.
více »

Obřad umývání nohou

Ježíš ustanovil obřad umývání nohou jako přípravu na večeři Páně.
více »

Obyčejné

Bůh si vybírá pro službu ve svém království obyčejné lidi.
více »

Očekávání

Co od nás Bůh očekává?
více »

Oddanost

Opravdový přítel se vyznačuje oddaností.
více »

Odevzdanost

Jaký vztah by nás měl vázat k Bohu?
více »

Odkud pocházím?

Co nám Bible říká o stvoření?
více »

Odmítnutí

Boží děti mohou zakusit odmítnutí ze strany svých přátel i rodiny.
více »

Odplata

Bůh odplácí nezištnou pomoc vykonanou nenápadně a v tichosti.
více »

Odpočinek

Když na nás doléhají práce, rodina a finanční odpovědnost a zdá se nám, že je toho na nás příliš, Ježíš nás vybízí, evangelium podle Matouše 11,28–30 (SNC): „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“
více »

Odpuštění

Bůh je připraven a čeká, aby odpustil každému, kdo o to požádá.
více »

Odvaha

Odvaha vyrůstá ze síly Boží.
více »

Ochrana

Bůh své lidi chrání bezmezně a mnoha způsoby.
více »

Okultismus

Bůh zakazuje jakýkoli kontakt s okultismem.
více »

Osamělost

Bůh je přítel, který nás nikdy nezklame.
více »

Ospravedlnění

Spravedlivými se stáváme díky Kristu.
více »

Ostatek

"Ostatkem" nazýváme to, co zůstává z původního těla nebo hmoty.
více »

Ovoce

Bůh od nás očekává, že poneseme dobré ovoce.
více »

Page generated in 1.3775 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál