Bible a zajímavá témata - P

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Myšlení/Přemýšlení

Přemýšlej, dříve než promluvíš; jen hloupí nezvažují své odpovědi, protože jim nezáleží na důsledcích jejich slov.
více »

Pamatování

Pamatuj na to, jak nás Bůh v minulosti vedl.
více »

Péče o potřebné

Ježíš učil chápat význam a důležitost nezištné péče o potřebné.
více »

Peklo

Odplatou za hřích je smrt, nikoli věčné trestání.
více »

Peníze

Kdo nám dává materiální požehnání?
více »

Písmo

Jak jsme získali Bibli?
více »

Pití

Pití může mít vážné následky.
více »

Plány

Je moudré plánovat dopředu.
více »

Poctivost

Bůh očekává a vyhledává poctivost.
více »

Poděkování

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně.
více »

Podřízenost

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně.
více »

Pohnutky

Bůh je schopen odhalit naše skutečné pohnutky.
více »

Pohostinost

Postarat se o toho, kdo potřebuje přístřeší a jídlo, je bezprostředním a praktickým vyjádřením poslušnosti Boha a ochoty činit jeho vůli.
více »

Pokání

Koho Ježíš volá k pokání?
více »

Pokoj

Jak mohu najít vnitřní pokoj a klid?
více »

Pokora

Pýcha je nebezpečná.
více »

Pokrytectví

Naše pokrytectví nemůže Boha oklamat.
více »

Pokušení

Když jsi vystaven pokušení – rychle odejdi z místa nebo situace, kde na tebe hřích útočí.
více »

Pokušení

Když jsi vystaven pokušení – rychle odejdi z místa nebo situace, kde na tebe hřích útočí.
více »

Pomluvy

Jaké následky mohou mít pomluvy?
více »

Pomoc

V čase tísně můžeme očekávat Boží pomoc.
více »

Pomsta

Pomsta má zůstat v Božích rukou.
více »

Poslední dny

Pro ty, kteří nevyznávají křesťanství, je těžké uvěřit, že žijeme v posledních dnech v dějinách této planety.
více »

Poslušnost

Nejvíce by nám mělo jít o to, abychom poslouchali Boha.
více »

Postavení

Upřednostni ty, kdo ti nemají jak odplatit.
více »

Postižení

Postižení představovali pro Ježíše možnost, jak lze dokázat Boží moc.
více »

Potrat

Co Bůh říká o životě a osobnosti lidského zárodku?
více »

Potřeby

Bůh používá lidi k tomu, aby byly zajištěny potřeby druhých.
více »

Pověst

Dobrá pověst je hodnotnější než bohatství.
více »

Povzbuzení

Můžeme být povzbuzeni příkladem druhých.
více »

Page generated in 1.6604 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál