Plány

Bible a související témata

Je moudré plánovat dopředu.
Bible nás k tomu vede v Přísloví 14,8: „Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti.“

Netrap se. Vlož své plány do Božích rukou.
Ježíš nám v evangeliu podle Matouše 6,34 radí: „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“

Přijmi moudrou radu jako pomoc při tvém plánování.
Je užitečné nechat si poradit, Přísloví 15,22: „Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.“

Plánuj opatrně a uvážlivě, ne ukvapeně.
Tato rada je opět z biblické knihy Přísloví 21,5: „Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.“

Pokud chceme plánovat svou činnost, měli bychom se podvolit Bohu a jeho plánům.
Bible nás to učí v Listu Jakubově 4,13–16: „A nyní vy, kteří říkáte: ‚Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat‘ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: ‚Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.‘ Vy se však vychloubáte a chvástáte.“

Moudrý člověk plánuje dopředu.
Příklad takového plánování máme v Bibli, Lukáš 14,28–31 (SNC): „Kdo chce stavět dům, musí si nejprve udělat rozpočet a odhadnout, bude-li mít dost prostředků na to, aby stavbu dokončil. Když tak neučiní, stavbu začne, ale nedokončí ji. Všichni se mu vysmějí a řeknou: ‚Podívejte se, chtěl stavět, ale nemá na to.‘ A když panovníkovi hrozí válka, neporadí se nejprve, zda se může se svými deseti tisíci vojáky postavit proti dvaceti tisícům?“

Jaký plán má s námi Bůh?
Bible se o tom zmiňuje na více místech, např. Jeremiáš 29,11–13: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ a také Efezským 1,5.9.10: „Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny… když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2544 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál