Poctivost

Bible a související témata

Bůh očekává a vyhledává poctivost.
Je to zmíněno v Bibli, Žalm 51,8: “Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.”

Nepoctivost a nečestnost jsou stejně škodlivé jako fyzické násilí a jejich následky přetrvávají stejně dlouho.
V biblickém Přísloví 25,18 objevíme toto přirovnání: “Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.”

Bůh neschvaluje nečestnost v obchodním jednání.
Praví to Bible v Přísloví 20,23: “Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.”

Buď čestný a otevřený.
Příklad najdeme v Bibli, např. 1. Tesalonickým 2,3: “Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést,” nebo 2. Korintským 8,21: “Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi.”

Poctivost požadují dvě přikázání.
Bible v Exodu 20,15.16 přikazuje toto: “Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.”

Vůdci si váží těch, kdo říkají pravdu.
Čteme o tom v Přísloví 16,13: “Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují.”

Pravda má větší hodnotu než ‚podlézání‘.
V Bibli, Přísloví 28,23, je psáno: “Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.”

Děti upřímných rodičů jsou požehnané.
Můžeme se o tom dočíst v Přísloví 20,7: “Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!”

Mluv pravdu.
Bible nás k tomu vyzývá v Přísloví 12,13.14: “Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení. Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.”

Podvodný zisk je sladký pouze na chvíli.
Tak se vyjadřuje Přísloví 20,17: “Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.”

Bohatství získané nečestně nevydrží dlouho.
I to je prohlášeno v Bibli, Přísloví 21,6: “Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.”

Jednej jako ON.
V biblickém Přísloví 11,1 se píše: “Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.”

Bůh si nejvíce považuje upřímnosti.
Hovoří o tom Přísloví 21,3: “Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1764 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál