Péče o potřebné

Bible a související témata

Ježíš učil chápat význam a důležitost nezištné péče o potřebné.
Můžeme o tom číst v Bibli, v Lukášově evangeliu 14,13.14: „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“

Bůh očekává, že se postaráme o nemocné a trpící.
Apoštol Pavel v listu Galatským 4,14 píše: „Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše.“

Tím, že pečujeme o druhé, pečujeme o svého Pána.
Čteme o tom např. v Matoušově evangeliu 25,40: „Král jim odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. ‘ “

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1971 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál