Postavení

Bible a související témata

Upřednostni ty, kdo ti nemají jak odplatit.
Tak to učí Ježíš v Bibli, evangeliu podle Lukáše 14,13.14: „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“

Uvnitř církve (Kristova těla) by nemělo docházet k boji o společenské postavení.
Apoštol Pavel se o lidech vysoce postavených vyjádřil takto, list Galatským 2,6 (SNC): „Také nikdo z představitelů církve necítil potřebu dodávat něco k tomu, co jsem vás učil. Mimochodem, jejich postavení stejně nic neznamená, protože před Bohem je člověk jeden jako druhý.“

Výhody založené na postavení jsou mezi věrnými věřícími nepřijatelné.
Je to řečeno v Bibli, list Jakubův 2,8.9: „Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.“

V Božích očích jsou všichni stejní bez ohledu na jejich postavení.
Největší bude podle něj ten, kdo všem ostatním sloužil, Matouš 20,25–28 (SNC): „Ale Ježíš je zavolal všecky k sobě a řekl: ‚Víte, že panovníci vládnou těm, kteří jsou jim podřízení, a kdo má moc, dává ji pociťovat ostatním. Mezi vámi to však musí být jiné. Kdo chce být velký, ať je vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, ať slouží bez nároku všem. Ani já jsem nepřišel, abych si dal sloužit, ale abych sloužil a obětoval svůj život jako výkupné za mnohé.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4111 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál