Osamělost

Bible a související témata

Bůh je přítel, který nás nikdy nezklame.
Bible nás o tom ujišťuje v knize Deuteronomium 31,8: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“

Když se cítíme osamoceni, protože nám někdo milovaný zemřel, pamatujme na to, že Bůh je s námi.
Bible nám dává příklad v Žalmu 23,4: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“

I kdyby nás opustili vlastní rodiče, Bůh to nikdy neudělá.
Je to vyjádřeno v Žalmu 27,10: „I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“

Bůh nás nikdy nezanechá osiřelé.
Slíbil nám to v Bibli, Jan 14,18: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“

Nikdy nejsme úplně sami.
Dokazují to slova z Bible, Židům 13,5: „…Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1146 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál