Témata: Víra

Diskuse


Víra

Bible a související témata


Jaká je definice víry?
Najdeme ji v Bibli, Židům 11,1: “Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.”

Zdrojem víry je Ježíš.
Tak je to psáno v Lukášově evangeliu 17,5: “Apoštolové řekli Pánu: ‚Dej nám více víry!‘” a také v Římanům 10,17: “Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.”

Pravá víra znamená spolehnout se na to, co pro nás učinil Kristus.
V Bibli, Římanům 5,1, čteme: “Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.”

Víra je absolutní důvěra v Boha.
V Bibli, Židům 10,38 (NBK) je psáno: “Spravedlivý pak bude žít z víry; kdyby však couvl, má duše v něm nenajde zalíbení.”

Slabá víra může být s Boží pomocí posilněna.
V Markově evangeliu je příběh, v němž byla malá víra Ježíšem proměněna ve víru silnou a život zachraňující, Marek 9,24: “Chlapcův otec rychle vykřikl: ‚Věřím, pomoz mé nedověře!‘”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0524 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál