AIDS

Bible a související témata

Jaký postoj bychom měli zaujmout vůči lidem, kteří trpí AIDS?
Odpověď najdeme v Bibli, v listu Galatským 4,13–14: “Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše.”

Pokud očekáváme, že nám bude odpuštěno, pak sami musíme odpouštět.
Tak nás to učí Bible, Matouš 6,14: “Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.”

AIDS není vždy důsledkem nemravného chování.
Všem sexuálně přenosným onemocněním se však dá předcházet, pokud se řídíme Boží vůlí, zaznamenanou v Bibli. V Exodu 20,14 je příkaz: “Nesesmilníš.” Leviticus 18,22 radí: “Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4161 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál