Bezpečnost

Bible a související témata

Když poznáme Ježíše, budeme se cítit v bezpečí.
Bible nás v 1. listu Janově 4,18 učí: „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“

Bůh je naše útočiště i v živelných pohromách.
Poskytuje bezpečí a sílu ve chvílích, kdy se všechno hroutí; je naší nadějí pro věčnost, je to vyjádřeno v Bibli, Žalm 46,2–4 (SNC): „Bůh nám je útočištěm a sílou, v trápení pomoc, jež nikdy nezklame. Odložte strach, ať se svět třeba boří a hory se do hlubin kácejí. Moře ať bouří a vlnami hučí, horstva ať se třesou v základech! Pán nebeských zástupů je s námi, Hospodin je náš pevný hrad.“

Můžeme být v bezpečí s vědomím, že Bůh nikdy nespí, ale stále nad námi bdí.
Je to vyjádřeno v Bibli, Žalm 121,2–4: „Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“

Bezpečí dodává mysli vyrovnanost.
O takovém člověku je v Bibli psáno, Žalm 112,7.8: „Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků.“

Potřebujeme pocit bezpečí, jehož zárukou je sám Kristus.
V evangeliu podle Jana 6,39 (SNC) čteme Ježíšova slova: „A Bůh si přeje, abych nikoho z těch, které mi svěřil, neztratil, ale vzkřísil je v den svého druhého příchodu k věčnému životu.“

Je jen jedna věc, která nám zajistí pevný pocit bezpečí: vědomí, že máme věčný život.
Bible nás v 1. listu Janově 5,11.12 ujišťuje: „Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4308 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál