Čekání

Bible a související témata

Pevně se držme Boha a čekejme na jeho pomoc.
Díky tomuto čekání se naučíme Bohu pevně důvěřovat a spoléhat se na jeho řešení. Bible nás v Žalmu 27,14 vyzývá: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“

Někdy nás Bůh vyslyší až poté, co vidí naši touhu a odhodlání čekat na něj.
David to zažil mnohokrát, proto v Žalmu 40,2 vyznává (SNC): „Toužebně jsem očekával na Boha, a on se sklonil k mému volání.“

Ti, kdo jsou věrní Ježíši, budou trpěliví.
V Bibli, Zjevení Janovo 14,12, je o nich napsáno: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2506 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál