Církev

Bible a související témata

Co to je církev?
Církev není budova, ale společenství lidí, kteří ji tvoří. Je to tak vyjádřeno v Bibli, Skutky 17,24: "Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli."

Církev je ztotožňována s věřícími lidmi.
V Bibli se to dočteme v Efezským 2,21: "… v něm (v Kristu) jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží." 1. Korintským 3,16 pak říká: "Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?"

Co církev dělá?
Církev zvěstuje evangelium. Takový je požadavek Bible, 2. Timoteovi 4,2: "Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování."

Církev má zodpovědnost Bohem danou.
V Efezským 4,11.12 je přiblížena takto: "A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla."

Zapojení každého věřícího má hluboký význam.
Je vyjádřen v Bibli, 1. Korintským 12,13: "Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem."

Věřící se vzájemně povzbuzují.
V Listu Židům 10,25 je zapsána tato rada: "Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův."

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3352 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál