Démoni

Bible a související témata

Démoni jsou padlí andělé, kteří slouží satanovi.
Bible o nich píše ve Zjevení 12,9: “A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.”

Démoni jsou sice mocní, ale zároveň také omezení Bohem.
Dokládá to Bible v Markově evangeliu 1,27: “Všichni užasli a jeden druhého se ptali: ‚Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.‘”

Ježíš vládne mocí nad démony.
Bible tuto moc popisuje např. v Lukášově evangeliu 4,35.36: “Ale Ježíš mu pohrozil: ‚Umlkni a vyjdi z něho!‘ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: ‚Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!‘”

V jaké podobě se démoni ukazují?
Nepřítel není vidět, ale boj s ním je opravdový a osobní. Můžeme o tom číst v Bibli, Efezským 6,12: “Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.”

Satan se nám vyhne, pokud mu nepodlehneme a oddáme se Bohu.
Jsme o tom ujištěni v Bibli, List Jakubův 4,7: “Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4677 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál