Dobro

Bible a související témata

Bůh uskutečňuje své dobré záměry i v záludnostech zla.
V biblické knize Genesis 50,20 se říká: “Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro…” V jiném překladu Bible (SNC) je přímo vyjádřeno: “Zlo, které jste zosnovali, Bůh obrátil v dobro…”

Bůh může pro naplnění svých záměrů použít jakékoli prostředky, včetně těch zlých.
V Bibli, Římanům 8,28 čteme: “Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.448 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál