Hněv

Bible a související témata

Výbušný člověk je hlupák.
Tak to říká Bible (Kazatel 7,9; Přísloví 19,11 a 16,32): “Nepropukej v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků … Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou … Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.”

Zbavujte se svého hněvu rychle.
Tato rada je zapsána v Bibli, v Efezským 4,26–27: “Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.”

Neoplácejte příkoří, které vám je působeno.
Bible nás k tomu vybízí v 1. listu Petrově 3,9: “Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.”

Hněv vyvolává spor.
Výstižně je to vyjádřeno v Přísloví 30,33: “Stloukáním smetany vznikne máslo, tlak na nos přivodí krvácení, tlak hněvu vyvolá spor.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2252 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál