Hodnota

Bible a související témata

Bůh nás považuje za velice cenné, vždyť nás stvořil ke svému obrazu.
To nás přivádí k úžasu, jak jej vyjádřil král David v Bibli, Žalm 8,4–6: „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“

Bůh si nás cení a neustále na nás myslí.
Zná nás od prvopočátku, jak je napsáno v Žalmu 139,16 (SNC): „Od zárodku jsi mne viděl hotového, ve tvých plánech bylo všechno popsáno, každý můj den dřív, než jsem se narodil.“

To nejhodnotnější, co můžeme získat, je patřit do Božího království.
Výstižně je to popsáno v Bibli, Matouš 13,44: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“

Tou nejdůležitější hodnotou v životě jedince je věčný život.
V Bibli, Matouš 16,26, čteme: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1714 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál