Hrubá mluva

Bible a související témata

Jaký by měl být způsob naší mluvy?
Odpověď je v Bibli, Efezským 5,4: „Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!“

Jedno z přikázání zakazuje zneužívání Božího jména.
V Bibli, Exodus 20,7, je jasně psáno: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“

Bůh vyžaduje, abychom se vyvarovali hrubé mluvy.
Je to uvedeno v Bibli, Koloským 3,8: „Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.“

Naše víra se odráží v mluvě.
Bible nám to připomíná v Přísloví 13,3: „Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.“

Následovníci Ježíše mají hovořit obezřetně.
Je to požadováno v Bibli, Koloským 4,6: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“

Naše řeč ovlivňuje druhé.
Je to v Bibli, 1. Timoteovi 4,12: „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“

 

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4598 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál