Jednoduchost

Bible a související témata

I děti mohou porozumět tomu, co Ježíš učí, protože je to snadné k pochopení.
V Bibli, Matouš 11,25 (SNC), je psáno: „Potom se Ježíš modlil: „Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým.“

Boha nalezneme tehdy, když pokorně a ochotně uvěříme jeho poselství.
Bible to vyjadřuje v 1. Korintským 1,21: „Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.“

Opravdová krása si cení jednoduchosti.
Máme vynikat prostou vnitřní krásou, ne drahými ozdobami, 1. list Petrův 3,3.4: „ Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“ Jednoduchost ve zdobení doporučuje i apoštol Pavel, 1. Timoteovi 2,9.10: „Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3117 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál