Lidství

Bible a související témata

Ježíš zvítězil nad hříchem a smrtí tím, že se stal člověkem.
Stojí to v Bibli, Židům 2,14.15: “Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.”

Tím, že se Ježíš stal plně člověkem, nám umožnil poznat Boha tak jako nikdy předtím.
V Bibli, Filipským 2,5–7, čteme: “Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka…”

Bůh představuje evangelium prostřednictvím křehkých lidských bytostí.
Je to naznačeno v Bibli, 2. Korintským 4,7: “Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.569 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál