Milost

Bible a související témata

Naše záchrana se opírá o milost, je to Boží dar.
Bible v Efezským 2,8.9 vysvětluje: “Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.”

Znamená to snad, že když spasení záleží jen na milosti, Boží zákony už neplatí?
Bible odpovídá jednoznačně v listu Římanům 3,31: “To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.”

Boží milost je naše jediná naděje.
Mnohokrát se pisatelé Bible zmiňují o milosrdenství Božím, např. Nehemjáš 9,31: “Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.”

Boží milost umožňuje naše spasení.
Čtěme Bibli, Efezským 1,5–7 (SNC): “Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti.”

Boží milost je shovívavá.
Bible v Římanům 2,4 nám dává této laskavosti a trpělivosti porozumět: “Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1493 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál