Modlářství

Bible a související témata

Modlářství slouží spíše věcem stvořeným než Stvořiteli.
V Bibli, Římanům 1,22.23, se píše: „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.“

Boží přikázání zakazují uctívání model a napodobenin.
Bible v Exodu 20,3.4 výslovně přikazuje: „Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0247 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál