Načasování

Bible a související témata

Boží načasování je dokonalé.
Nezapomeňme, že Bůh má v rukou veškeré události dějin. Kristus nás přišel zachránit v ten nejlepší čas v souladu s Božím plánem, jak je to vyjádřeno v Bibli, Římanům 5,6: „Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.“

Bůh určuje čas konce této planety podle svého slitování a lásky, jakou k nám lidem má.
Čteme o tom v Bibli, 2. list Petrův 3,8.9: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“

Všechno pod sluncem má svůj čas.
Poeticky to v Bibli vyjádřil moudrý král Šalomoun, Kazatel 3,1–8: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2428 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál