Náprava

Bible a související témata

Náprava je užitečným darem v případě, že někdo dělá kompromisy.
Nápravu potřeboval i apoštol Petr, jak se to dočítáme v Bibli, Galatským 2,11: „Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.“

Náprava je nápomocná, pokud je motivována více láskou než odsouzením.
Říká to Bible v 1. Korintským 4,14: „Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul.“

Náprava je předpokladem pro duchovní růst.
Výstižně to vysvětluje Bible v Židům 12,7: „Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?“

Písmo je pramenem nápravy pro lidské životy.
Čteme o tom v Bibli, 2. Timoteovi 3,16.17: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1893 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál