Nespravedlnost

Bible a související témata

Bůh zakazuje člověku jednat nespravedlivě.
Bible v Deuteronomiu 16,19 po nás požaduje toto: „Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých.“

Naše nespravedlnost se Bohu nelíbí.
V Bibli, v knize Abakuk 1,3, je psáno: „Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry.“

Zlou nespravedlnost přemáhej dobrem.
Tento požadavek je zapsán v listu Římanům 12,21: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2528 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál