Neupřímnost

Bible a související témata

Bůh očekává naši upřímnost a zaslouží si ji; vždyť jeho slova jsou vždy spolehlivá a pravdivá.
Bible to podotýká v Žalmu 51,8: “Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.” Neupřímnost ubližuje stejně jako fyzické rány, i jejich následky jsou trvalé. Bible to jasně dokládá v Přísloví 25,18: “Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.” Bůh neschvaluje neupřímnost v obchodním jednání.
Bible o tom mluví v Přísloví 20,23: “Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.”

Buď upřímný a otevřený.
Příklad najdeme v Bibli, 1. Tesalonickým 2,3: “Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést.”

Upřímnost je součástí dvou přikázání.
Bible v Exodu 20,15.16 přikazuje: “Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.”

Vedoucí si váží těch, kdo říkají pravdu.
Je to napsáno v Bibli, Přísloví 16,13: “Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují.”

Pravda má větší hodnotu než podlézání.
Bible to říká v Přísloví 28,23: “Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk.”

Děti upřímných rodičů jsou požehnané.
V Přísloví 20,7 je zaslíbení: “Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!”

Mluv pravdu.
To nás učí Bible např. v Přísloví 12,13.14: “Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení. Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.”

Podvodný zisk je sladký pouze chvíli.
Bible na to upozorňuje v Přísloví 20,17: “Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.”

Bohatství získané nečestně dlouho nevydrží.
V Přísloví 21,6 čteme: “Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.”

Choď po Božích cestách, jednej tak, jak se to líbí Hospodinu.
To, co se Bohu líbí, se dozvíš v Bibli, např. v Přísloví 11,1: “Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.”

Nejvíce si Bůh váží upřímnosti.
Bible to zdůrazňuje v Přísloví 21,3: “Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4164 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál