Nový život

Bible a související témata

Tím, že přijmeme Ježíše za svého Spasitele, začínáme žít novým životem!
Je to uvedeno v Bibli, Efezským 4,21–24 (SNC): „Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.“ V 2. listu Korintským 5,17 se také říká: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“

Můžeme mít jistotu nového života; zaručuje jej Ježíšovo vzkříšení.
Bible o tom hovoří v Listu Římanům 6,5: „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.“

Nový život přináší osvobození z otroctví hříchu.
V Bibli, Koloským 2,13.14, se vysvětluje: „Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1623 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál