Příroda

Bible a související témata

V přírodě se ukazuje, jaký je Bůh.
Jeho velikost je vyjádřena např. v Žalmu 19,2: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“

Přírodu ovládá Boží moc.
Projevy této moci jsou zachyceny na mnoha místech Bible, např. v Matoušově evangeliu 8,26.27: „Řekl jim: ‚Proč jste tak ustrašeni, malověrní?‘ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: ‚Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?‘“

Příroda dokazuje existenci Boha.
I to je v Bibli, Římanům 1,20: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“

Příroda sama dychtivě očekává vlastní vykoupení z následků hříchu.
V Bibli, Římanům 8,19–22 (SNC), je psáno: „Vždyť celá příroda dychtivě očekává, kdy se objeví Boží synové v plné slávě. S hříchem přišlo porušení na všechno stvořené; přesto však zde zůstává naděje na vysvobození všeho tvorstva. Svým věrným dá Bůh svobodu a slávu a ostatnímu stvoření vrátí neporušenost. Jen se podívejte, jak nyní celá příroda úpí a sténá jako v porodních bolestech!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1006 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál