Přísahy

Bible a související témata

Bůh očekává, že své sliby myslíme opravdu upřímně a všechny je splníme.
V Bibli, Leviticus 5,4, je psáno: „Anebo když někdo nerozvážně pronese přísahu, že udělá něco zlého nebo dobrého, vším, k čemu se člověk přísahou nerozvážně zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, každou jednotlivostí se provinil.“

Bůh bere naše sliby vážně a žádá, abychom je plnili.
Bible nás v Přísloví 20,25 upozorňuje (SNC): „Je pastí pro člověka něco unáhleně slíbit a teprve potom o správnosti slibu uvažovat.“

Ježíš zdůraznil důležitost toho, abychom dodržovali naše slova.
Ta by měla sama o sobě být dostatečnou zárukou, není proto dobré k nim pro větší věrohodnost přidávat ještě přísahu, jak bylo tehdy zvykem. Čteme o tom v Bibli, Matouš 5,37 (SNC): „Říkejte prostě ano nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od Zlého.“

Přísahy Bohu se musí brát vážně a musí být splněny neodkladně.
Je to vyjádřeno v Bibli, Kazatel 5,4.5 (SNC): „Lépe je neslíbit, než slíbit a nesplnit. Nedovol, aby tě tak tvá ústa svedla ke hříchu. Nikdy neříkej před Božím služebníkem: S tím slibem jsem to tak nemyslel, zmýlil jsem se. Proč bys měl takovým jednáním popudit Boha a ztratit jeho přízeň pro dílo, které konáš?“

Manželská přísaha je trvalá.
Ježíš v evangeliu podle Matouše 19,5.6 řekl: „Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3093 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál