Přítomnost

Bible a související témata

Jak můžeme zakusit Boží přítomnost?
Musíme po ní opravdu toužit. Král David v Žalmu 27,4 (SNC) vyznává: „Po jednom jediném svým celým srdcem toužím: Být v Boží blízkosti do konce dnů, poznávat jeho vůli a zakoušet jeho vlídnost.“

Boží přítomnost je citelná zvlášť v těžkých chvílích našeho života.
Tuto jistotu poznal i žalmista, Žalm 34,19.20 (SNC): Bůh je blízko zdrceným a zachraňuje ty, kdo se ocitli na dně. Trápení se nevyhýbá ani věřícímu, ale Bůh má pro něj vždycky řešení.“

Boží přítomnost se projevuje i v době útisku a pronásledování.
V Bibli, Žalm 140,13.14, je psáno: „Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0622 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál