Prostředí

Bible a související témata

Na počátku Bůh důvěřoval lidstvu, že se bude starat o krásný a dokonalý svět.
V biblické knize Genesis 2,15 je psáno: “Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.”

Bůh očekává, že budeme spolehliví správcové našich zdrojů.
O nich je v Bibli, 1. Korintským 4,2, uvedeno: “Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.”

Bůh varuje: ti kdo ničí zemi, budou také zničeni.
Bible to popisuje ve Zjevení 11,18: “Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1591 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál