Rasizmus

Bible a související témata

Před Bohem jsme si všichni rovni.
Víra nás v Kristu všechny spojuje, Galatským 3,28: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“

Rasizmus je hřích.
Přesně tak se o tom píše v Bibli, list Jakubův 2,8.9 (SNC): „Korunou Božích přikázání je láska. Jednáte správně, posloucháte-li příkaz Písma: ‚Milovati budeš bližního právě tak, jako miluješ sebe.‘ Nadržovat jednomu a přehlížet druhého je podle tohoto zákona hřích.“

Všichni lidé mají stejnou krev.
Bible to dokládá ve Skutcích apoštolů 17,26: „On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.“

Bůh přijímá lidi ze všech ras, kultur a národů.
Čtěme Skutky apoštolů 10,34.35: „A Petr se ujal slova: ‚Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.‘“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1571 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál