Řízení

Bible a související témata

Jaké principy řízení jsou zaznamenány v Bibli?
K efektivnímu řízení patří umění rozdělit mnoho práce několika schopným pracovníkům. V biblické knize Exodus 18,21 čteme: „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.“

Efektivní řízení zahrnuje dohled a kontrolu.
I to je uvedeno v biblické knize Exodus 39,42.43: „Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.“

Řízení je jedním z Božích darů.
Bible je uvádí v Římanům 12,6–8: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“

Úspěšní vedoucí rozpoznají své hranice.
Příklad najdeme v Bibli, Deuteronomium 1,9: „V oné době jsem vám řekl: ‚Nemohu vás sám unést.‘“

Dobří vedoucí plánují vše s předstihem.
Lukášovo evangelium 14,28–30 nás varuje: „Kdo chce stavět dům, musí si nejprve udělat rozpočet a odhadnout, bude-li mít dost prostředků na to, aby stavbu dokončil. Když tak neučiní, stavbu začne, ale nedokončí ji. Všichni se mu vysmějí a řeknou: ‚Podívejte se, chtěl stavět, ale nemá na to.‘“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4613 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál