Rozhodnutí

Bible a související témata

Získat potřebné informace je první zásadou moudrého rozhodování.
Bible o tom hovoří v Přísloví 18,13: “Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.”

Být otevřený novým nápadům je druhá zásada rozhodování.
Je to napsáno v Bibli, Přísloví 18,15: “Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.”

Třetí zásada, která je nutná pro správné rozhodování, je vyslechnout si příběh z různých stran.
Čteme o tom v Přísloví 18,17: “Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.”

Je pro tebe obtížné rozhodnout se? Bůh ti pomůže.
Praví to Bible v Listu Jakubově 1,5: “Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.”

Ve vedení důvěřuj raději Bohu než sám sobě.
Radí nám to Bible v Přísloví 3,5–7: “Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.”

Ke správnému rozhodnutí napomáhá modlitba.
Ježíš na ni spoléhal, když si měl vybrat své učedníky. Bible to popisuje v Lukášově evangeliu 6,12: “V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.”

Když žádáme Boha o pomoc v našem rozhodování, měli bychom být pokorní.
V Žalmu 25,9 je psáno: “On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3426 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál