Rozjímání

Bible a související témata

Křesťanské rozjímání znamená vnímat Boží slovo a být mu poslušný.
V knize Jozue 1,8 čteme: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“

Při křesťanském rozjímání se máme upřímně zamýšlet nad tím, jak žít život podle Božího přání.
V biblickém Žalmu 1,1.2 je zaslíbení: „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“

Ježíš pro nás představuje příklad křesťanského rozjímání a modlitby.
V evangeliu podle Lukáše 5,16 je napsáno: „On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.“

Rozjímání mění způsob, jakým o věcech přemýšlíme.
Zmiňuje to Bible, 2. Timoteovi 2,7 (SNC): „Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.108 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál