Rozmluva

Bible a související témata

Rozmluva má svou cenu, je-li laskavá.
Je to tak napsáno v Bibli, Koloským 4,6: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“

Nedílnou součást hodnotné rozmluvy tvoří aktivní naslouchání.
Čteme o tom v Bibli, List Jakubův 1,19: „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 0.9923 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál