Rozpoznání

Bible a související témata

Rozpoznání je podstatnou podmínkou pro dobrá rozhodnutí.
Bible v Listu Jakubově 1,5 říká: “Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.”

Rozpoznání je také základní podmínka pro duchovní růst.
Je to psáno v Bibli, Židům 5,14: “Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.”

Rozpoznání je dáno pokorným.
V Žalmu 25,9 čteme: “On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.”

Duchovní věci musíme posuzovat s pomocí Ducha svatého.
Tak nám to radí Bible, 1. Korintským 2,13.14: “…abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1546 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál